Orgány společnosti

  PŘEDSEDNICTVO ASOCIACE
 • Ing. Jan Cvetler - předseda -
 • Ing. Michal Hajoš - 1. místopředseda -
 • Ing. Karel Hofman - 2. místopředseda -
 • Tomáš Kalkus - člen -
 • Ing. Jiří Končelík - člen -
 • Martin Frolík -
 • Ing. Roman Hodaň -
 • Ing. Milan Devera - tajemník -

DOZORČÍ RADA
 • JUDr. Jan Peška -
 • Petra Šímová -
 • Ing. Henry Vladař -

PRACOVNÍ SKUPINY
 • I. - svislé dopravní značení (SDZ) - vedoucí sekce Ing. Jan Cvetler
 • II. - vodorovné dopravní značení (VDZ) - vedoucí sekce Martin Frolík
 • III. - přechodné dopravní značení (PDZ) - vedoucí sekce Ing. Jiří Končelík
 • IV. - dopravní zařízení (DZř) - vedoucí sekce Ing. Karel Hofman
 • V. - projektování dopravního značení (PrDZ) - vedoucí sekce Ing. Peter Hajoš
 • VI. - proměnné dopravní značení (PromDZ) - vedoucí sekce Ing. Michal Hajoš