Aktuality

Archiv informací Hospodářské komory najdete zde


15.05.2020
Schválení obchodních podmínek


06.03.2020
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI, dovolujeme si vám zaslat následující informaci.

Konzultační dny pro žadatele o příspěvek na bezpečnost
SFDI vyhlašuje konzultační dny pro žadatele pro posouzení podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek o příspěvek na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy pro rok 2021.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/konzultacni-dny-pro-zadatele-o-prispevek-na-bezpecnost/


S přáním pěkného dne
Tým SFDI


27.02.2020
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,
dovolujeme si vám zaslat výpis aktuálních informací Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.

Výbor SFDI schválil Pravidla na financování „Vybavení letišť" pro rok 2020
Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 14. února 2020.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-vybaveni-letist-pro-rok-2020/

V sekci Kariéra bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo formou pracovního poměru Referent/ka Ekonomického oddělení.
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-formou-pracovniho-pomeru-referentka-ekonomickeho-oddeleni-18762020/

S přáním pěkného dne
Tým SFDI


13.01.2020
Zveřejnění MP SJ-PK ve Věstníku dopravy č. 14/2019

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)


20.11.2019
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat výpis aktuálních informací Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.


V sekci Kariéra bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na pracovní místo - Referent/ka správy budovy a majetku (15237/2019)
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-pracovni-misto-referentka-spravy-budovy-a-majetku-152372019/


V sekci Kariéra a na úřední desce bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník/právnička (14761/2019)
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-pravnikpravnicka-147612019/


Nezapomeňte si koupit včas dálniční kupón na rok 2020
Nejpozději k 1. prosinci 2019 bude zahájen prodej ročních dálničních kupónů na rok 2020 pro vozidla hmotnostní kategorie do 3,5 tuny. Měsíční a desetidenní kupóny bude možné zakoupit nejpozději k 1. lednu 2020. Ceny kupónů na rok 2020 zůstávají stejné jako v letošním roce. Cena ročního kupónu je 1 500,- Kč a jeho platnost je od 1. prosince 2019 do 31. ledna 2021. Cena měsíčního kupónu je 440,- Kč a desetidenního kupónu je 310,- Kč.
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/nezapomente-si-koupit-vcas-dalnicni-kupon-na-rok-2020/


Výbor SFDI schválil Pravidla na financování
Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2020 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 30. října 2019.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-bezpecnost-na-silnicich-ii-a-iii-tr-2020/


Rozpočet na budování dopravní infrastruktury i jeho čerpání jsou letos rekordní
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) poskytuje v letošním roce rekordní částku na financování dopravní infrastruktury ve výši takřka 101 mld. Kč. Jedná se o historicky nejvyšší rozpočet SFDI. K dnešnímu dni bylo z aktuálního rozpočtu SFDI vyčerpáno téměř 79 mld. Kč, což je o cca 21 mld. Kč více než v roce 2018 ke stejnému datu. „I nadále předpokládáme dobrý průběh čerpání vyhrazených finančních prostředků do konce roku 2019, čímž by mělo být dosaženo historicky nejvyššího čerpání finančních prostředků vložených do dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI," říká ředitel SFDI Zbyněk Hořelica.Hlavními příjemci prostředků z rozpočtu SFDI jsou Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty, kteří mají v souhrnu k dispozici 89,3 mld. Kč.
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/rozpocet-na-budovani-dopravni-infrastruktury-i-jeho-cerpani-jsou-letos-rekordni/


S přáním pěkného dne
Tým SFDI


02.10.2019
Dovolujeme si Vás upozornit, že byl schválen následující technický předpis Ministerstva dopravy. Metodický pokyn SJ-PK vejde v účinnost s jeho vydáním ve Věstníku dopravy v prosinci 2019.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)


18.09.2019
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat přehled aktuálních informací Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.


Metodiky pro BIM byly schváleny k ověření použitím v pilotních projektech
Dne 10. 9. 2019 byly Centrální komisí Ministerstva dopravy i za účasti zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu schváleny metodiky a technické předpisy pro BIM k ověření použitím v pilotních projektech.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/metodiky-pro-bim-byly-schvaleny-k-overeni-pouzitim-v-pilotnich-projektech/


V sekci Kariéra a na úřední desce bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo odborný rada – referent realizace výdajů v Oddělení schvalování plateb II. (11536/2019)
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-referent-realizace-vydaju-v-oddeleni-schvalovani-plateb-ii-115362019/


V sekci Kariéra bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na pracovní místo Referent/ka pro informatiku v Oddělení informatiky (11588/2019)
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-pracovni-misto-referentka-pro-informatiku-v-oddeleni-informatiky-115882019/


S přáním pěkného dne
Tým SFDI16.07.2019
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat přehled aktuálních informací Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.


Výbor SFDI schválil na svém jednání dne 25. června 2019 Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-cyklostezek-pro-rok-2020/


Dovolujeme si informovat zájemce o termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020, že vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsou tyto termíny plně obsazeny.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/terminy-konzultacnich-dnu-pro-zadatele-o-prispevek-na-cyklostezky-jsou-jiz-obsazeny/


Výbor SFDI schválil na svém jednání dne 25. června 2019 příspěvky na financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-prispevky-pro-rok-2019-na-zvysovani-bezpecnosti-na-letistich-ve-vysi-40-mil-kc/


Pravidla pro financování výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2020 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 25. června 2019.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-krizeni-komunikaci-2020/


S přáním pěkného dne
Tým SFDI


02.07.2019
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat přehled aktualit Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.

Termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na bezpečnost
Dovolujeme si informovat zájemce o termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020, že vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsou tyto termíny plně obsazeny.V případě vypsání dodatečných termínů vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a newsletteru SFDI.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/terminy-konzultacnich-dnu-pro-zadatele-o-prispevek-na-bezpecnost-jsou-jiz-obsazeny/


Výbor SFDI schválil Pravidla na financování
Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 25. června 2019.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-zvysovani-bezpecnosti-pro-rok-2020/


V sekci Kariéra bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo formou pracovního poměru Referent/ka Ekonomického oddělení. (8490/2019)
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-formou-pracovniho-pomeru-referentka-ekonomickeho-oddeleni-84902019/


V sekci Kariéra a na úřední desce bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo odborný rada – referent realizace výdajů v Oddělení schvalování plateb II. (7566/2019)
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-referent-realizace-vydaju-v-oddeleni-schvalovani-plateb-ii-75662019/


S přáním pěkného dne
Tým SFDI


24.05.2019
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat aktuální přehled informací Státního fondu dopravní infrastruktury.

Mezinárodní uznání přínosu SFDI v oblasti inovací ve stavebnictví

Mezinárodní konference International Construction Contracts Conference, která se konala 16. 5. 2019 v Praze za účasti více než 520 stavebních expertů z celého světa, ocenila přínos Státního fondu dopravní infrastruktury při zaváděná inovací ve stavebnictví v oblasti standardizace smluvních vztahů a digitalizace.
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/mezinarodni-uznani-prinosu-sfdi-v-oblasti-inovaci-ve-stavebnictvi/


Rada pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technický redakční tým
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/rada-pro-bim-staveb-dopravni-infrastruktury-a-technicky-redakcni-tym/


V sekci Kariéra a na úřední desce bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – referent/ka pro metodiku (6490/2019)
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-radaodborny-rada-referentka-pro-metodiku-64902019/

S přáním pěkného dne
Tým SFDI


28.11.2018
Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy (TP 189, TP 225 oprava č.1, TP 114 dodatek č.3)

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, s účinností od 1.12.2018
Prognóza intenzit automobilové dopravy, oprava č. 1, s účinností od 26.11.2018
Svodidla na pozemních komunikacích, Dodatek č.3, s účinností od 15.11.2018


02.11.2018
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat přehled aktualit Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.

Výbor SFDI schválil Pravidla na financování
Pravidla pro financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou pro rok 2019 a Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 23. října 2018.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-krizeni-komunikaci-a-pravidla-na-financovani-vybaveni-letist/


V sekci Kariéra a na úřední desce bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo odborný rada – právník/právnička (12561/2018)
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-pravnikpravnicka-125612018/

S přáním pěkného dne
Tým SFDI


08.09.2018
pjpk.cz - Nově schválené technické předpisy Ministerstva dopravy

Dovolujeme si Vás upozornit, že byly schváleny následující technické předpisy Ministerstva dopravy:

TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy, s účinností od 15.9.2018
TP 188 - Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací, s účinností od 15.9.2018 ​​se současným zrušením TP 234, TP 235 a TP 236
TP 81, dodatek č.1 - Navrhování světelnách signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích, s účinností od 5.9.2018
TKP 19B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí, s účinností od 10.9.2018


03.08.2018
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat aktuální informace Státního fondu dopravní infrastruktury.

SFDI vyhlašuje konzultační dny pro žadatele za účelem posouzení podkladů pro podání žádosti o příspěvek v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/sfdi-vyhlasuje-konzultacni-dny-pro-zadatele-za-ucelem-posouzeni-podkladu-pro-podani-zadosti-o-prispevek-v-ramci-opatreni-ke-zvyseni-bezpecnosti-nebo-plynulosti-dopravy/

SFDI vyhlašuje konzultační dny pro žadatele za účelem posouzení podkladů pro podání žádosti o příspěvek v rámci výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/sfdi-vyhlasuje-konzultacni-dny-pro-zadatele-za-ucelem-posouzeni-podkladu-pro-podani-zadosti-o-prispevek-v-ramci-vystavby-nebo-oprav-cyklistickych-stezek-nebo-zrizovani-jizdnich-pruhu-pro-cyklisty/

Termíny konzultačních dnů pro žadatele o příspěvek na "BEZPEČNOST" jsou již obsazeny.
https://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/terminy-konzultacnich-dnu-pro-zadatele-o-prispevek-na-bezpecnost-jsou-jiz-obsazeny/

S přáním pěkného dne
Tým SFDI


02.07.2018
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat seznam aktuálních informací Státního fondu dopravní infrastruktury.

Výbor SFDI schválil Pravidla na financování
Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019 a Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-zvysovani-bezpecnosti-a-pravidla-na-financovani-cyklistickych-stezek/

SFDI vypisuje tři výběrová řízení na obsazení služebních míst
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/sfdi-vypisuje-tri-vyberova-rizeni-na-obsazeni-sluzebnich-mist/

S přáním pěkného dne
Tým SFDI


29.06.2018
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat přehled aktuálních informací Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.

SFDI vypisuje výběrová řízení na obsazení dvou pracovních míst
http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/sfdi-vypisuje-vyberova-rizeni-na-obsazeni-dvou-pracovnich-mist/

Výbor SFDI schválil pro rok 2018 rekordní výši příspěvků na zvyšování bezpečnosti dopravy. V roce 2018 bylo na SFDI předloženo 324 žádostí o příspěvek s celkovým požadavkem ve výši cca 1,135 mld. Kč.
http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pro-rok-2018-rekordni-vysi-prispevku-na-zvysovani-bezpecnosti-dopravy/

S přáním pěkného dne
Tým SFDI


05.06.2018
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat přehled aktuálních informací Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.


Ředitelství silnic a dálnic ČR zveřejňuje záznam tržní konzultace k vyhotovení informačního modelu (BIM) stavby I/42 Brno VMO, Žabovřeská I., etapa I.
(http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr-zverejnuje-zaznam-trzni-konzultace-k-vyhotoveni-informacniho-modelu-bim-stavby-i42-brno-vmo-zabovreska-i-etapa-i/)


V sekci Kariéra a na úřední desce bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo odborný rada – samostatný kontrolor v Oddělení supervizí staveb I. (6024/2018)
(http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-samostatny-kontrolor-v-oddeleni-supervizi-staveb-i-60242018/)


S přáním pěkného dne
Tým SFDI


11.05.2018
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat přehled aktuálních informací Státního fondu dopravní infrastruktury za poslední období.

Výbor SFDI schválil příspěvky ve výši 370,6 mil. Kč na křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou
(http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-prispevky-ve-vysi-3706-mil-kc-na-krizeni-mistnich-komunikaci-s-nadrazenou-infrastrukturou/)


Výbor SFDI schválil příspěvky ve výši 53 mil. Kč na zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy
(http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-prispevky-ve-vysi-53-mil-kc-na-zvyseni-bezpecnosti-na-silnicich-ii-a-iii-tridy/)


Výbor SFDI schválil příspěvky ve výši 27,8 mil. Kč na zvyšování bezpečnosti na letištích
(http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-prispevky-ve-vysi-278-mil-kc-na-zvysovani-bezpecnosti-na-letistich/)


Výbor SFDI schválil historicky nejvyšší příspěvek na cyklostezky
(http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/vybor-sfdi-schvalil-historicky-nejvyssi-prispevek-na-cyklostezky/)


V sekci Kariéra a na úřední desce bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo odborný rada – samostatný kontrolor v Oddělení supervizí staveb I. (5293/2018)
(http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-samostatny-kontrolor-v-oddeleni-supervizi-staveb-i-52932018/)

S přáním pěkného dne
Tým SFDI


22.03.2018
NewsLetter

Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat aktuality Státního fondu dopravní infrastruktury za
poslední období.

Aktualizované znění "Pravidel financování z rozpočtu SFDI"
(http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/aktualizovane-zneni-pravidel-pro-financovani-z-rozpoctu-statniho-fondu-dopravni-infrastruktury/)


V sekci Kariéra a na úřední desce bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na služební místo odborný rada – samostatný kontrolor v Oddělení supervizí staveb I. pro supervizi dopravní stavby „Dálnice D11, úsek 1107 Smiřice - Jaroměř".
(http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-a-na-uredni-desce-bylo-vyhlaseno-nove-vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborny-rada-samostatny-kontrolor-v-oddeleni-supervizi-staveb-i-pro-supervizi-dopravni-stavby-dalnice-d11-usek-1107-smirice-jaromer/)

Pozvánka na předběžnou tržní konzultaci ŘSD ČR - Vyhotovení informačního modelu (BIM) stavby I/42 Brno VMO, Žabovřeská I., etapa I.
(http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/pozvanka-na-predbeznou-trzni-konzultaci-rsd-cr-vyhotoveni-informacniho-modelu-bim-stavby-i42-brno-vmo-zabovreska-i-etapa-i/)

S přáním pěkného dne
Tým SFDI


15.03.2018
Na základě usnesení Výboru SFDI č. 1174 ze dne 27. února 2018 SFDI vydává

"Pravidla pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018." Podrobnosti zde:

www.sfdi.cz


20.02.2018
Agentura Viaco si Vás dovoluje pozvat k účasti na 13. konferenci Dopravní infrastruktura, která se koná ve středu 16. a ve čtvrtek 17. května 2018 v Zámeckém pivovaru Litomyšl. Podrobnosti zde:

www.kdi.cz


05.11.2017
NewsLetter


Vážení odběratelé novinek SFDI,

dovolujeme si vám zaslat aktuality Státního fondu dopravní infrastruktury za
poslední období.

Centrální komise Ministerstva dopravy ČR schválila dne 31. 10. 2017
(http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/centralni-komise-ministerstva-dopravy-cr-schvalila-dne-31-10-2017-rezortni-metodiku-pro-hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-projektu-dopravnich-staveb/)Přečtěte si více...
(http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/centralni-komise-ministerstva-dopravy-cr-schvalila-dne-31-10-2017-rezortni-metodiku-pro-hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-projektu-dopravnich-staveb/)


V sekci Kariéra bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa
Referet/-ka správy budovy do Oddělení správy budovy ve Státním fondu
dopravní infrastruktury.
(http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-bylo-vyhlaseno-vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-referet-ka-spravy-budovy-do-oddeleni-spravy-budovy-ve-statnim-fondu-dopravni-infrastruktury/)

Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem Sokolovská 1955/278, Praha 9,
vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovního místa Referent/-ka správy
budovy do Oddělení správy budovy a majetku formou pracovního poměru
(pracoviště Praha).

Přečtěte si více...
(http://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-verejnost-a-media/v-sekci-kariera-bylo-vyhlaseno-vyberove-rizeni-na-obsazeni-pracovniho-mista-referet-ka-spravy-budovy-do-oddeleni-spravy-budovy-ve-statnim-fondu-dopravni-infrastruktury/)


Výbor SFDI schválil Pravidla na financování
(http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-zvysovani-bezpecnosti-a-pravidla-na-financovani-bezpecnosti-na-silnicich-ii-a-iii-tridy/)

Výbor SFDI na svém 146. zasedání dne 25. října 2017 schválil "Pravidla pro
financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo
opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace pro rok 2018" zde a "Pravidla pro financování opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok
2018" zde

Přečtěte si více...
(http://www.sfdi.cz/2-aktuality-pro-prijemce/vybor-sfdi-schvalil-pravidla-na-financovani-zvysovani-bezpecnosti-a-pravidla-na-financovani-bezpecnosti-na-silnicich-ii-a-iii-tridy/)
S přáním pěkného dne
Tým SFDI


31.07.2017
Vážení kolegové,
zasílám Vám návrh TP 65. Vaše případné připomínky mi prosím zašlete do 11.8. 2017.
Děkuji a zdravím.

Ing.Milan Devera
tajemník ČMADZ

Návrh TP 65


27.07.2017
Stanovisko MD k návrhu TP 100


09.06.2017
Uzavírky v Belgii - aktualizace pro ŘSD
Záznam z úvodního jednání „Dočasné pracovní skupiny“ při Radě pro jakost - výrobky z oblasti dopravních zařízení a značek
Zřízení dočasné pracovní skupiny pro řešení problematiky „kategorizaci/upřesnění deklarovaného použití“ výrobků z oblasti dopravních zařízení a značek pro účely „posuzování shody/vhodnosti výrobků“


06.06.2017
Vážení kolegové,
zasílám návrh TP 65 pro 3. připomínkové jednání. Vaše případné komentáře prosím do čtvrtka 8.6. 2017.
Děkuji a zdravím.

Tajemník ČMADZ

3. připomínkové jednání TP 65


03.05.2017
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR) 26.4. 2017 pro aktualizaci kapitol technických podmínek (TP 100) a dalších technických předpisů MD ČR


19.04.2017
Vážení kolegové,

připojuji podklady pro nejbližší jednání technické redakční rady (TRR) k revizi TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení, které se bude konat dne 26.4. 2017. Jednání se zúčastním. Vaše případné připomínky mi prosím včas zašlete emailem.

Děkuji a zdravím.

Ing.Milan Devera
tajemník

Revize TP 100 Podklady k jednání na ŘSD 26.4. 2017


06.04.2017
Vážení kolegové,

ŘSD požádalo o získání podkladů/předpisů pro realizaci uzavírek v Belgii. Získanou dokumentaci dávám k dispozici i členům asociace. Je sice pouze ve francouzštině a vlámštině, ale přes překladač Google je docela srozumitelná:

http://wegcode.be/wetteksten/secties/mb/mb-070599-werken/890-art1

Na dalším dokumentu jsou uzavírky popsány od str. 121:

http://docs.wegenenverkeer.be/Standaardbestek%20250/Versie%203.1a/Hoofdstuk10.pdf

Zadavatel muže doplnit svoje požadavky neuvedené v tomto dokumentu. Nesmí však s ním být v konfliktu.

Zdravím

Ing. Milan Devera
tajemník ČMADZ

SIGNALISATION DES CHANTIERS ET DES OBSTACLES SUR LA VOIE PUBLIQUE


24.03.2017
ČSN 12899-3 Změna Z1 - v šabloně
Zápis z jednání skupiny NAT WG3, 23.2.2017


27.02.2017
Vstupní jednání TP 65 "Zásady pro dopravní značení na PK" (záznam TP 22.2. 2017)


13.02.2017
Výstup z Dopravní snídaně s BESIPEM 2016
Podklady na vstupní jednání revize TP 65


07.02.2017
CEN/TC 226 - Draft Decision D 619c/2017 WG 10 - Adoption of a New Work Item (NWI) for the prEN 12767 "Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods"
TP 100 - zápis z jednání, část A a komentář k revizi
TP 100 - část A v šabloně, část B upravená
TP 100 - část C, část B v šabloně
TP 100 - část silnice pro motorová vozidla
TP 100 - část dálnice
TP 100 - další části textu


05.12.2016
TP100, návrh - podklady, 10/2016


21.10.2016
Zápis ze zasedání TNK 146 - Projektování PK, mostů a tunelů,
dne 22.9.2016 v budově ÚNMZ Praha
TP 100, část A - Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 100, část B - Orientační dopravní značení v obcích
TP 217 - Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích


26.09.2016
Podklady pro zasedání CEN TC226 WG3 PT1A říjen 2016 DIN Berlin


06.09.2016
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR) pro aktualizaci kapitol technických podmínek a dalších technických předpisů MD ČR (31.8.2016)
Prezenční listina (31.8.2016)


05.09.2016
Pozvánka na zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů
Úkoly k odsouhlasení - září 2016
Podklady pro zářijové zasedání TNK - 1
www.euro.cz - Hunger Games po česku: stavební firma si stěžuje na šikanu ŘSD


02.09.2016
Zápis z jednání skupiny NAT WG3, 14.6.2016
Připomínky k TP 100 – varianta pro 1. jednání
Revize TP100 - Připomínky Ing. Hořeního ŘSD po jednání TRR 31.8.2016


30.08.2016
Revize TP 100 (návrh srpen 2016)


29.08.2016
Průvodní zpráva z ŘSD
Přechodné dopravní značení na dálnicích 2016 - upozornění na zjištěné nedostatky
Katalog nejčastějších vad přechodného dopravního značení na dálnicích 2016


15.07.2016
DRAFT prEN 1436 - Road marking materials


05.05.2016
ČMADZ - Přednáška ČSS Skalský dvůr 28.4. 2016


28.04.2016
Enquiry into preferences between options for classes of retroreflection of retroreflective road sign materials


31.03.2016
Podíl ČMADZ na zvyšování kvality DZ k 24.3. 2015 vč. foto


08.12.2015
Zápis ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů, dne 5.11.2015 v budově ÚNMZ Praha


03.12.2015
Školení k obchodním podmínkám - průvodní dopis
Pozvánka
Přihláška na školení 6.1.2016 v Praze
Přihláška na školení 6.1.2016 v Praze (pro nečleny SVS)
Přihláška na školení 26.1.2016 v Českých Budějovicích
Přihláška na školení 26.1.2016 v Českých Budějovicích (pro nečleny SVS)


01.12.2015
Zápis z jednání skupiny NAT WG2 13.11.2015 na ŘSD


11.11.2015
Zápis ze zasedání TNK 146 - Projektování PK, mostů a tunelů, dne 5.11.2015 v budově ÚNMZ Praha
Připomínky k návrhu vyhlášky a vyjádření ČMADZ


15.10.2015
Podklady na zasedání ÚNMZ-TNK 146, 5.11.2015


07.09.2015
Připomínky k návrhu vyhlášky, která má nahradit vyhl.č. 30/2001


24.08.2015
Zápis ze zasedání TNK 146 - Projektování PK, mostů a tunelů, dne 2.7.2015
Vyjádření k podnětu na dopravní opatření v rámci uzavírky silnice I/36 v Sezemicích


17.07.2015
MPR - Návrh nové vyhlášky


30.06.2015
Zápis ze zasedání CEN TC 226
26th Plenary Meeting of CEN/TC 226 "Road Equipment"
Draft minutes of the meeting of CEN/TC 226/WG 3 "Vertical signs" in Copenhagen on 20th May 2015


28.06.2015
ŘSD: Bezpečnost práce na komunikaci za provozu - Terra incognita
TNK 146 dne 2.7.2015


12.06.2015
Závady na PK, podnět ŘSD/p.Prášil

Dopis ČMADZ na p.Prášila ŘSD, 11.6. 2015
Mail D1 - vady přechodného značení


03.06.2015
Convenor Report of CEN/TC 226/WG 3 "Vertical signs"
Convenor Report of CEN/TC 226/WG 11 "Variable
message signs"
Convenor Report of CEN/TC 226/WG 2 "Horizontal roads
signs"
Draft minutes of the third meeting of the Project Team 1A of the CEN/TC 226 WG3


08.05.2015
Podklady na jednání TNK - červenec 2015


26.04.2015
Podnět ČMADZ na ŘSD - Závada na PK (R4)


22.04.2015
Odstraňování VDZ - připomínky zašlete tajemníkovi do 1.5. 2015.

CEN/TC 226 N 1445


13.04.2015
Zápis z konzultační porady k TP 100

Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK (křížení dvou dálnic)
Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK (MÚK Jeremiášova)
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR) pro aktualizaci kapitol technických podmínek a dalších technických předpisů MD ČR
Prezenční listina
Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK
Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK (příloha)
Vizualizace - Rozvadovská spojka
Vizualizace - Štěrboholská spojka
Vizualizace - Barrandovský most


01.04.2015
Novela zákona o pozemních komunikacích a zákona o silničním provozu (Nové pojetí)
Optimalizace orientačního dopravního značení na D, SMV a MK
Dopravní značení na dálnicích a silnicích
Dopravní značení v hl. m. Praze


09.03.2015
Zápis z jednání NAT WG3 - leden 2015, Praha ŘSD
Prezenční istina


12.12.2014
TKP 19 (14.11.2014) ČMADZ Značky Praha
TKP 14 (24.11.2014)
The Czech Republic National Annex (NA) to the EN 12899-1: 2007
Cestovní zpráva ze zasedání projektového týmu TC226/WG3/PT1A


18.11.2014
Doplněný zápis ze zasedání TNK 146
TKP 14 pro 2. jednání - značky


03.11.2014
Vodorovné dopravní značení – Modré dopravní knoflíky ČSN 73 7018


27.10.2014
Zápis ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 16.10.2014


06.10.2014
TKP 14 - pro 2. připomínkové jednání
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR) pro aktualizaci kapitol technických podmínek a dalších technických předpisů MD ČR - finální znění


14.09.2014
Pozvánka na zasedání kolegia ČMADZ


09.09.2014
TKP 14 - pro 1 připomínkové jednání - zobrazení změn
Finální znění zápisu z jednání TRR k TP 100
Prezenční listina


22.08.2014
Minutes of the 25th CEN/TC 226 meeting held in Vienna on 12 and 13 June, 2014
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR) pro aktualizaci kapitol technických podmínek a dalších technických předpisů MD ČR (12.8.2014)
Prezenční listina


20.08.2014
TKP 14 pro 1. připomínkové jednání - zobrazení změn


16.08.2014
Revize TP 139/2014 1. návrh - červen 2014
Revize TP 203/2014 1. návrh - červen 2014
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR)
pro aktualizaci kapitol technických podmínek
a dalších technických předpisů MD ČR


15.08.2014
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR)
pro aktualizaci kapitol technických podmínek
a dalších technických předpisů MD ČR
Prezenční listina


31.07.2014
TP 100-2, část A - Značky 2
TP 100-2, část B - Značky 2
TP 100-2, část C - Značky 2
TP 100-2, část E - Značky 2
Zápis ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 26.6.2014 v budově ÚNMZ Praha


22.07.2014
Road vertical signs - Variable message traffic signs


21.07.2014
Návrh revize TP 100 upravený pro 1.
připomínkové řízení

Zápis z jednání technické redakční rady (TRR) pro aktualizaci kapitol technických podmínek a dalších technických předpisů MD ČR
Část A - zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
Část B - orientační dopravní značení v obci
Část C - orientační dopravní značení mimo obec
Část D - orientační dopravní značení na dálnici a SMV
Část E - orientační dopravní značení obslužných dopravních zařízení
Část F - orientační dopravní značení kulturních, turistických a komunálních cílů
Část G - označování názvů ulic


28.06.2014
Decisions taken at the 25th CEN/TC 226 meeting held on 12 and 13 June, 2014 in Vienna
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR)
pro aktualizaci kapitol technických podmínek
a dalších technických předpisů MD ČR - TKP 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR)
pro aktualizaci kapitol technických podmínek
a dalších technických předpisů MD ČR - TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení


19.06.2014
TP 100, připomínky Značky-Praha ČMADZ ke vstupnímu jednání červen 2014
TKP 14 připomínka Značky-Praha ČMADZ ke vstupnímu jednání červen 2014


10.06.2014
Vstupní jednání k TP 100 dne 17.6.2014

Pozvánka na jednání technické redakční rady pro aktualizaci kapitol technických podmínek a dalších technických předpisů MD ČR
Seznam cílů na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy pro účely ODZ
Část A - zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
Část B - orientační dopravní značení v obci
Část C - orientační dopravní značení mimo obec
Část D - orientační dopravní značení na dálnici a SMV
Část E - orientační dopravní značení obslužných dopravních zařízení
Část F - orientační dopravní značení kulturních, turistických a komunálních cílů
Část H - označování názvů ulic


09.06.2014
Předem připravené materiály pro vodorovné dopravní značení ČSN 73 7013 - 1. návrh


30.05.2014
Národní aplikační tým WG3 - prezenční listina
Pozvánka na jednání technické redakční rady pro aktualizaci kapitol technických podmínek a dalších technických předpisů MD ČR dne 17.06.2014
Zápis z jednání skupiny NAT WG3 z 26.05.2014
Revize TKP kapitoly 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení


20.05.2014
Modré směrové sloupky - návrh ČSN - 2
Záznam z připomínkového jednáni k ČSN 73 7030 : 2014
Tabulka pro připomínky a jejich vypořádání


04.04.2014
ČSN 73 7030 2014, vyjádření ČMADZ


03.04.2014
TP 66 konečný návrh


31.03.2014
ČSN 73 0039 - Navrhování objektů na poddolovaném území


04.03.2014
Seminář Aktuální otázky správy a údržby pozemních komunikací a dopravní značení na pozemních komunikacích
Závazná přihláška na seminář
Příspěvek do Sborníku: Činnost Českomoravské asociace dopravního značení
ČSN 73 7030 - Modré směrové sloupky a odrazky
ČSN EN 1790 - Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Předem připravené vodorovné dopravní značení


09.12.2013
Konečné znění Metodiky a technických listů


03.12.2013
Záznam z připomínkového jednání - Metodika a TL - 19.11.2013


29.11.2013
DOKA - Dopis na ŘSD, Mag.Brno, KSÚS JMK, 18.11. 2013
DOKA - odpověď SÚS JMK, 27.11. 2013


28.11.2013
Zápis ze zasedání TNK 146


25.11.2013
Metodika MD a technické listy

Záznam z připomínkového jednání dne 19.11.2013


22.11.2013
Neschválené přenosné/přechodné SDZ


13.11.2013
NS 13 Zvýrazňující sloupek
NS 14 Obrubníková odrazka
NS 15 Vodicí trvale svítící knoflík
NS 16 Zvýrazňující knoflík
NS 17 Přenosné dopravní značky
NS 19 Kužel
NS 23 Zvýrazňující knoflík červený
RS 1 SDZ standardní
RS 2 SDZ velkoplošné
RS 3 SDZ proměnné spojité
RS 4 SDZ proměnné nespojité
RS 5 SDZ osvětlované
RS 6 SDZ prosvětlované
RS 8 Prosvětlované majáčky
RS 9 Směrové sloupky a odrazky
RS 13 Neprosvětlované majáčky
RS 15 Směrové sloupky a odrazky modré


11.11.2013
Metodika - návrh revize 2013
NS 1 Mobilní plastová stěna
NS 3 Vodicí deska
NS 4 Zábrana pro označení uzavírky Z2
NS 7 Vodicí práh
NS 8 Zvýrazňující deska
NS 9 Pojízdná uzavírková tabule
NS 10 Směrovací deska
NS 11 Ukazatel směru
NS 12 Vodicí tabule
NS 18 Zařízení předběžné výstrahy
NS 20 Přenosná návěstidla
NS 21 Ukazatel rychlosti - radar
NS 22 Světelná šipka a světelný kříž
RS 10 Odrazová zrcadla
RS 12 Výstražné světlo
RS 17 Clony proti oslnění
RS 18 Návěstidla SSZ
RS 20 Poller
RS 21 Parkovací závora


08.11.2013
Vážení kolegové,

v příloze Vám zasílám upravené technické listy ze skupiny 3.


Připomínkové jednání k revizi Metodiky a technických listů se bude konat dne
19.11.2013 v Praze na MD, v Malém kolegiu. Začátek jednání bude v 8.30 hod., postupně budou probírány technické listy z jednotlivých skupin.


Prosím o potvrzení Vaší účasti na jednání, a to v termínu do 13.11.2013.


Děkuji za spolupráci


S pozdravem

Tereza Kalábová

RS 7 Dopravní knoflík
RS 11 Zpomalovací prahy
RS 14 Dopravní knoflík modrý
RS 16 hmoty pro VDZ
RS 19 balotina


31.10.2013
Vážení členové TRR,

zasílám Vám touto cestou k závěrečnému připomínkování novelu TP 66 a TP 169 se zapracováním připomínek z jednání dne 22.7.2013 (zápis je rovněž přiložen). Změny jsou vyznačeny barevně. Vzhledem k tomu, že již proběhlo několik připomínkových kol a vzhledem k tomu, že cílem tohoto úkolu bylo zejména předložit elektronickou podobu těchto technických podmínek předpokládám, že závěrečné projednání proběhne korespondenčně. Vaše připomínky mi prosím zašlete nejpozději do 13.11.2013 na e-mail: pavel.tucka@cdv.cz.Děkuji Vám předem za Vaši spolupráci.S pozdravem

Pavel Tučka

TP66 - novela 2013 pro závěrečné projednání
TP169 2013 ke konečným připomínkám
Záznam z připomínkového jednání 22.7.2013 - TP 66


29.10.2013
Záznam z připomínkového jednání - Metodika a TL


21.10.2013
Vážení kolegové,

v příloze vám zasíláme návrh dvou technických listů opravených dle závěrů
připomínkového jednání. Své připomínky zasílejte, prosím, v termínu do
31.10.2013.

Na základě odsouhlasení vzorů technických listů budou pro další připomínkové
jednání, které se bude konat dne 19.11.2013 v Praze, upraveny i zbývající
listy.Děkuji za spolupráci


S pozdravem

Tereza Kalábová

Technický list výrobku č. RS 7 - Dopravní knoflíky
Technický list výrobku č. RS 19 - Materiál na dodatečný posyp


01.10.2013
Vysvětlení některých hodnot v TP 114/srpen 2013
Revize TP 114


15.09.2013
Metodika schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích v ČR
NS 1 Mobilní plastová stěna
NS 2 Poller
NS 3 Vodicí deska
NS 4 Zábrana pro označení uzavírky Z2
NS 5 Parkovací závora
NS 7 Vodicí práh
NS 8 Zvýrazňující deska
NS 9 Pojízdná uzavírková tabule
NS 10 Směrovací deska
NS 11 Ukazatel směru
NS 12 Vodicí tabule
NS 13 Zvýrazňující sloupek
NS 14 Obrubníková odrazka
NS 15 Vodicí trvale svítící knoflík
NS 16 Zvýrazňující knoflík
NS 17 Přenosné dopravní značky
NS 18 Zařízení předběžné výstrahy
NS 19 Kužel
NS 20 Přenosná návěstidla
NS 21 Ukazatel rychlosti - radar
NS 22 Světelná šipka a světelný kříž
NS 23 Zvýrazňující knoflík červený
RS 1 SDZ standardní
RS 2 SDZ velkoplošné
RS 3 SDZ proměnné spojité
RS 4 SDZ proměnné nespojité
RS 5 SDZ osvětlované
RS 6 SDZ prosvětlované
RS 7 Dopravní knoflík
RS 8 Prosvětlované majáčky
RS 9 Směrové sloupky a odrazky
RS 10 Odrazová zrcadla
RS 11 Zpomalovací prahy
RS 12 Výstražné světlo
RS 13 Neprosvětlované majáčky
RS 14 Dopravní knoflík modrý
RS 15 Směrové sloupky a odrazky modré
RS 16 Hmoty pro VDZ
RS 17 Clony proti oslnění
RS 18 Návěstidla SSZ
RS 19 Balotina


26.08.2013
Pozvánka na zasedání kolegia ČMADZ


01.08.2013
Zápis ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 20.6.2013 v budově ÚNMZ Praha


22.07.2013
Draft minutes of the meeting of CEN/TC 226/WG 3 "Vertical signs" on 2013-05-23 in Bergisch-Gladbach


11.07.2013
2. národní konference SOL - vyhodnocení (Ing. Josef Mikulík, CSc.)


11.07.2013
konečné znění TP 70
konečné znění TP 85
konečné znění TP 119
konečné znění TP 130
konečné znění TP 142
konečné znění TP 143


30.06.2013
2. národní konference SOL a 12. zasedání sekce bezpečnosti (Ing. Alena Daňková)


12.06.2013
TP 66 a TP 169 - záznam z jednání


10.06.2013
TP 85 - zpomalovací prahy


06.06.2013
TP 133 Zásady pro vodorovné DZ na PK


05.06.2013
TP 66 Diskuzní příspěvek p. Prášila při Zasedání TRR 31.5.2013


01.06.2013
TP 114 Svodidla na PK


22.05.2013
2. národní konference SOL a 12. zasedání sekce bezpečnosti


16.05.2013
TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na PK
TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na PK
TP 65 - Zásady pro dopravní značení na PK - technické podmínky


13.05.2013
Záznam z připomínkového jednání 30.4.2013 v Brně


12.04.2013
ČSÚ Záznam o využívání údajů v Registru osob


09.04.2013
Revize TP 114 Svodidla na PK (návrh zpracovatele Dopravoprojekt Brno, a.s.)


08.04.2013
Záznam z jednání k TP 65, TP 133, TP66 a TP 169 - finální verze


02.04.2013
Záznam z připomínkového jednání z 25.3.2013 (TP 65, TP 133, TP 66 a TP 169)


28.03.2013
TP 85 - 2. návrh - Zpomalovací prahy
TP 142 - 2. návrh - Parkovací zařízení
TP 143 - 2. návrh - Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek
TP 70 - 2. návrh - Zásady pro provádění a zkoušení VDZ


25.03.2013
Technické podmínky - Svodidla na pozemních komunikacích


28.02.2013
TP 66 - připomínkové jednání
TP 169 - připomínkové jednání
TP 65 a TP 133 - záznam z jednání
TP 65 a TP 133
TP 85
záznam z jednání TP 70 + 142 + 143
jednání TP 65 a 133
TP 169 a TP 66 - připomínkové jednání
Připomínky k TP 66 - souhrn 20-2-2013
Připomínky k TP 169 - souhrn 20-2-2013
TP 169 a TP 66


14.01.2013
Technické podmínky - Zásady pro používání dopravních majáčků
Technické podmínky - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
Technické podmínky - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích


21.12.2012
Závěry z kulatého stolu - Normy a MSP


28.11.2012
Záznam z připomínkového jednání k revizi TP 130 a TP 174
Technické podmínky - Zařízení odrazující zvěř od vstupu na komunikaci


26.11.2012
Zápis ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 8.11.2012 v budově ÚNMZ Praha


30.10.2012
Žádost o stanovení provádění VDZ na dálnicích v ČR


16.10.2012
Připomínky od ČMADZ k SSZ


09.10.2012
Pozvánka na zasedání kolegia ČMADZ v Plzni


30.06.2012
Zápis ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů dne 21.6.2012 v budově ÚNMZ Praha


30.04.2012
Seminář ČSS: Aktuální otázky správy a údržby PK a DZ na PK
17.-18.4. 2012
Bystřice nad Perštýnem
(sborník přednášek)


všechny příspěvky (zazipováno, velikost 75 MB)
nebo jednotlivě:

Aktualizace druhého vydání TP 65 - P. Tučka
Asfaltové vozovky 2011 - Závěry konference - V. Neuvirt
Asfaltové vozovky - trhliny - J. Hvízdal
Asfaltové vozovky - cykličnost - M. Němec
Bezpečnost na PK v Kraji Vysočina - L. Joukl
Dopravní značení z pohledu KÚ kraje Vysočina - J. Macura, I. Hájková
DZ na místních komunikacích v obcích - J. Nykodým
DZ v Pardubickém kraji - V. Ouhrabka
Historie a současnost ČMADZ - M. Devera
Měření zpětné odrazivosti VDZ - M. Toth
Problematika DZ v Královéhradeckém kraji - P. Zima
Projekt Karta silnic ve vazbě na připravovanou legislativu - J. Míka
Revitalizace a obnova silničních alejí Vysočiny - J. Míka
Silnice I. třídy - bezpečnostní prvky - M. Caudr
Správa a údržba dopravního značení ve městě Brně - R. Nekula
Stálé a přenosné DZ - legislativa technické předpisy - K. Melcher
Stanovení místní a přechodné úpravy provozu - D. Pakandl
VARS - sběr poruch
VDZ pro bezpečný provoz - I. Šašinková, T. Kalábová
Výhled údržby silnic II. a III.tříd - J. Zouhar
Využití mobilních informačních tabulí - L. Balcar
Vývoj mechanizace pro údržbu silnic a dálnic - M. Palata
Zimní údržba 2011-2012 - J. Věk


21.12.2011
Zápis ze zasedání TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů


21.12.2011
Připomínky od ČMADZ


28.11.2011
Připomínky členů ČMADZ k návrhu změn TP 65 a TP 133


16.11.2011
Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK (druhé vydání, aktualizace 2011)


14.11.2011
Zásady pro dopravní značení na PK (druhé vydání, aktualizace 2011)


08.11.2011
Metodika schvalování provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích
Databáze výrobků – technické listy (Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace)


27.10.2011
Vystoupení člena sdružení


03.10.2011
Pozvánka na zasedání kolegia ČMADZ ve Zlíně


28.06.2011
TP 217 aktualizace V3 k pripominkovemu rizeni v1
Připomínkové řízení - Program
PDSystems - Požadavek úpravy TP217a


18.05.2011
Výsledky hospodaření Technologické platformy silniční doprava za rok 2010


10.05.2011
Zápis z Připomínkového jednání NAT WG3
Comments to EN 12899-1 tabulky ZA
Comments to EN 12899-1
Comments to EN 12899-4
Comments to EN 12899-5
Comments to EN 12899-6


30.03.2011
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Akční program v3
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Analýza v4
Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Financování v3
Příprava Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (J. Mikulík, CDV)


11.03.2011
TPSD - Výroční zpráva 2010
TPSD - Podpora technologických platforem v OPPI
TPSD - SVA TPSD a vazba na evropskou platformu ERTRAC
TPSD zápis z 4. valné hromady
TPSD zápis z 5. valné hromady (návrh)


11.11.2010
Poptávka k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:
Dodávka 5 sad velkoplošných dopravních značek se "symbolem smrtky".

Poptávka


11.10.2010
Pozvánka na 27. zasedání předsednictva a na 14. kolegium ČMADZ u příležitosti konání Silniční konference 2010, Aldis, Hradec Králové


06.10.2010
Zápis ČMADZ z 4. valné hromady TPSD 18082010
Zápis z 4. valné hromady 18082010 Praha
Zpráva ze Semináře výrobků pro silniční infrastrukturu


06.09.2010
CEN-TC226-WG3_N0058
N 59
N 60
N 61


28.12.2009
Upozorňujeme naše členy, že jsme se zcela náhodně dozvěděli o nových částech VL 6.1, které jsou buď v přípravě nebo již vydané. Současný stav zjišťujeme na MD ČR.

Vzorové listy


28.12.2009
Dne 6.1.2009 proběhne v Brně schůzka české skupiny WG3 NAT Za ČMADZ se tohoto jednání účastní její zástupce pro WG3 ing

Cvetler.Na tomto jednání se budou projednávat dokumenty a formulovat stanovisko související s lednovým zasedáním WG3 v Berlíně - viz příloha (české překlady bohužel nejsou k dispozici).

Vaše případné připomínky/stanovisko k přiloženým dokumentům mi prosím zašlete e-mailem nejpozději do 5.1.2010 do 12 hodin. Chtěl bych Vás také informovat že v souvislosti se

začleněním části šesté normy 12899 ve WG3 vznikají pracovní skupiny, které rozčleňují problematiku svislého značení následujícím způsobem:TG1 - EN 12899-1

bude se zabývat základními fyzikálními, funkčními charakteristikami a požadavky na dopr. značky s ohledem na postup prací v částech 4 a 5 normy, konvenor Johnny Sköld,TG2 - EN 12899-2

bude se zabývat základními fyzikálními, funkčními charakteristikami a požadavky na prosvětlované majáčky s ohledem na postup prací v částech 4 a 5 normy, konvenor někdo z 

BSI,TG3 - EN 12899-3

bude se zabývat základními fyzikálními, funkčními charakteristikami a požadavky na směrové sloupky s ohledem na postup prací v částech 4 a 5 normy, konvenor Sandra

Jacobi,TG4 - EN 12899-4 a EN 12899-5

revize norem s ohledem na části EN 12899-1,-2,-3, konvenor Christian Bargen,TG5 - EN 12899-1,-2,-3

bude se zabývat optickými charakteristikami dopr. značek, prosvětlovaných majáčků a směrových sloupků s ohledem na postup prací v částech 4 a 5 normy, konvenor Jürgen

Ewald,TG6

bude se zabývat vlastnostmi mikroprizmatických folií (kapitola 4 EN 12899-1), konvenor Brian Lyus.Přílohy:

CEN-TC226-WG3 N0033
CEN-TC226-WG3 N0034
CEN-TC226-WG3 N0035
CEN-TC226-WG3 N0036
CEN-TC226-WG3 N0037
CEN-TC226-WG3 N0038
CEN-TC226-WG3 N0039


23.11.2009
Národní Technologická platforma silniční doprava


01.11.2009
Přechodné značení - šířky pruhů v uzavírkách


26.10.2009
Revize EN 12966 - Proměnné dopravní značky


21.10.2009
Připomínkové řízení k připravovaným TP XXX "Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích"


23.06.2009
Účast ČMADZ na připomínkových řízeních k novým normám a TP


24.03.2009
Zápis z jednání Národního aplikačního týmu ve věci zasedání pracovní skupiny CEN/TC 226/ WG2 (Vodorovné dopravní značení) na Silničním vývoji


21.02.2007

Vzorové listy pro poptávky a výběrová řízeníVýběrové řízení pro vodorovné dopravní značeníVýběrové řízení pro svislé dopravní značeníVýběrové řízení pro přechodné dopravní značení


12.09.2006

Věc: Připomínkové řízení k návrhu ČSN EN 12966-1-2-3


Dne 5.10.2006 proběhne v zasedací místnosti Silničního vývoje v Brně – Židenicích, Jílkova 76, připomínkové řízení k návrhu harmonizované normy 12966 Svislé dopravní značení –

Proměnné dopravní značky – Část 1: Norma výrobku, Část 2: Počáteční zkoušky a Část 3: Řízení výroby (u výrobce). Jednání svolává SILMOS s.r.o. Brno (
href=mailto:gabriela.stodulkova@silmos.cz>gabriela.stodulkova@silmos.cz
). Podklady pro připomínkování okopíruji a zašlu na požádání (
href=mailto:araplast@araplast.cz>araplast@araplast.cz
nebo mobil 606 720 630), připomínky zašlete nejpozději do 2.10. zpracovateli Ing. Ivo Liškutínovi, Silniční vývoj – ZDZ,

spol.s r.o., Jílkova 76, P.O.BOX 730, 615 00 Brno


Za ČMADZ:


Ing. Jan Cvetler
ved. sekce SDZ


26.07.2005

Věc: Připomínkové řízení k TP


Dne 20.7.2005 proběhlo v Silničním vývoji v Brně závěrečné připomínkové řízení k aktualizaci TP 58 Směrové sloupky a odrazky – zásady pro jejich používání a k připravovaným TP

Zásady pro používání dopravních majáčků (prosvětlované i neprosvětlované). Jednání se za ČMADZ zúčastnili Ing. Jan Cvetler.


Obsah TP 58 byl aktualizován v souladu s obsahem připravované EN 12899-3 pro směrové sloupky a odrazky, vydání se předpokládá do konce tohoto roku.


Obsah TP xxx Zásady pro používání dopravních majáčků vychází z připravované EN 12899-2 pro tato zařízení. Zatímco evropská norma řeší pouze prosvětlované majáčky, TP připouští

i použití neprosvětlovaných majáčků opatřených symbolem z reflexní folie.


Dne 25.7.2005 proběhlo v Silničním vývoji v Brně (zřejmě závěrečné) připomínkové řízení k normám EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značky – Část 1: Stálé dopravní značky, EN

12899-2 Dopravní zařízení – Pevné svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované majáčky, EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení – Část 3: Směrové sloupky a odrazky, EN

12899-4 Dopravní zařízení – Stálé svislé dopravní značení – Část 4: Posuzování shody, řízení výroby (u výrobce) a EN 12899-5 Dopravní zařízení – Stálé svislé dopravní značení – Část

5: Počáteční zkouška typu. Připomínkové řízení bylo svolané Ing. Pavlem Tučkou z CDV Brno, který bude tyto normy připomínkovat na zasedání pracovní skupiny CEN – WG3. Jednání

se za ČMADZ zúčastnili Ing. Jan Cvetler.


U normy EN 12899-1 se jednalo o připomínkové řízení k již platné normě ČSN EN 12899-1 (dochází k výrazným změnám normy), u ostatních norem šlo o (zřejmě závěrečné)

připomínkování dokumentů před formálním schválením norem evropskou komisí. Předpokládaný termín účinnosti výše uvedených norem je od začátku příštího roku.


Na závěr jednání byly odsouhlaseny změny v Národní příloze k normě ČSN EN 12899-1 tak, aby umožňovala používat prizmatické materiály i nižší třídy než tř.3. Ve skupině WG3 nyní

pracují někteří její členové v užším kruhu na legislativních změnách, které by v evropské normě EN 12899-1 umožňovaly používání prizmatických folií všech tříd retroreflexe (podle nyní

platného znění EN 12899-1 se smí používat prizmatický materiál pouze třídy 3).


16.05.2005

Věc: Připomínkové řízení k TP


Dne 16.5.2005 proběhlo v Silničním vývoji v Brně připomínkové řízení k připravovaným TP pro silniční směrové sloupky a pro sloupy a majáky (prosvětlované a neprosvětlované).

Jednání se za ČMADZ zúčastnili Ing. Jan Cvetler a Mgr. Milan Jagoš.

TP pro směrové sloupky vycházejí z připravované EN 12899-3 pro tato zařízení, proto více než o změnové řízení se jednalo o vysvětlení a pochopení některých kapitol návrhu.

Podobný byl i průběh jednání o TP pro sloupy a majáčky, vycházejícich z připravované EN 12899-2 pro tato zařízení.


Ing. Jan Cvetler - ved. sekce SDZ


30.03.2005

Věc: Jednání s Asociací akreditovaných a autorizovaných organizací


Dne 24.3.2005 se sešli zástupci sekce Svislé dopravní značení Ing. Cvetler a Ing. Hajoš s prezidentem Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Ing. Sobolou. Schůzce byl přítomen Ing. Studnička, ředitel pobočky Technicko inženýrských služeb TZÚS Praha.

Po krátkém představení Českomoravské asociace dopravního značení a její dosavadní činnosti byly diskutovány některé body v oblasti certifikace výrobku za účelem sjednocení náhledu autorizovaných osob na posuzování zabezpečení shody výrobku a na míru akceptace zavedeného systému řízení výroby dle ISO 9001 při certifikaci výrobku a při následných dohledech. Dále bylo jednáno o možnosti spolupráce s AAAO a ČOI při kontrole výrobků ve stavbě.

Schůzka měla pouze informativní charakter, pro dosažení konkrétních dohod bude nutné svolat k jednání další zainteresované strany (alespoň AO208 a ÚNMZ).


Ing. Jan Cvetler - ved. sekce SDZ


01.03.2004
• Ve dnech 16.2 až 18.2.2004 se členové ČMADZ Ing. Jan Cvetler, Ing. Michal Hajoš a Svatopluk Schätz zúčastnili úvodního školení pro externí posuzovatele ČIA.


• Dne 24.2.2004 proběhlo na CDV Brno připomínkové řízení ke vzorovým listům VL 6.1 (svislé dopravní značky), k VL 6.2 (vodorovné svislé značky) a VL 6.3 (dopravní zařízení). Jednání byli přítomni zástupci CDV Brno (ing. Tučka), SV-ZDZ Brno (Ing.Liškutín), ŘSD Praha (p. Prášil) MD ČR (Ing. Hokeš), ČMADZ (Ing. Cvetler, Ing. Hajoš, Ing. Hofman, JUDr. Peška), HICON Popůvky (p. Mikita), DISK Praha (Ing. Hajoš Petr) a Ing. Seidl Antonín.


Jan Cvetler - sekce SDZ